Faizsiz Sigortacılık İşleyiş Hakkında

Tekâfül sigorta sistemi olarak da bilinen bu sigortacılık türü muasır İslam bilginlerince, yardımlaşma veya karşılıklı sigorta şeklinde ifade edilmektedir. Yardımlaşma sigortası; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden birinin maruz kalacağı felaketin hasarını tazmin etmek üzere yaptıkları bir yardımlaşmadır.

Tekâfül Sigorta Sisteminin temel ilkeleri şu şekildedir:

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
  • Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faiz dışı piyasa enstrümanları ile değerlendirilmesi,
  • Sigorta teminatı verilen konularda gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen vb. iktisadi kıymetler için seçici davranma.

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir. Şirketimiz tekâfül olarak da bilinen faizsiz sigortacılık prensiplerini özenle uygulamaktadır. Bu bağlamda,

  • Yardımlaşma amacı ile bir havuzda toplanan sigorta primlerinden dönem sonunda operasyonel giderler (ödenen hasarlar, acente komisyonları, şirket faaliyet giderleri gibi) düşüldükten sonra bir artı tutar kalması durumunda bu, havuza iştirak edenler arasında nispi olarak paylaştırılmaktadır. Bununla ilgili sigorta poliçelerimiz üzerinde ayrıca bir kloz da yer almaktadır.
  • Şirketimiz faizsiz sigortacılık esasına göre çalışma prensipleri dahilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca konusunda uzman bir danışman kurulundan tüm anlaşma ve yeni ürünler için görüş almakta ve aynı kurul tarafından denetlenmektedir.
  • Yine uluslararası bağımsız bir denetim firması tarafından da bu sistem ayrıca finansal açıdan denetlenmekte ve raporlanmaktadır.