Proje Finansmanı

Proje finansmanı, belirli bir projenin uygulanmaya başlanmasında ve geliştirilmesinde geri dönülemez finansmanı içeren ve borcun geri ödenebilmesi için proje sponsorunun kredibilitesinden çok projenin gelecekte yaratacağı nakit akışlarının ve projenin varlıklarının esas alındığı bir finansman türüdür. Özellikle önemli miktarda sermaye gerektiren alt yapı projelerinin hayata geçirilmesinde dünyada ve ülkemizde sıkça kullanılan bir finansman tekniğidir. Kuveyt Türk, proje finansmanı faaliyetleriyle, başta enerji projeleri olmak üzere, müşterilerimizin uygun ve verimli yatırım projelerine kaynak sağlamayı hedeflemekte, müşterilerine faizsiz bankacılık prensiplerine uygun, uzun vadeli finansman imkânları sunmaktadır.