Ortaklık Yapısı

Kuwait Finance House KSC

Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun ilk bankalardan bir tanesi olarak 1977 yılında Kuveyt'te kurulan Kuwait Finance House KSC'nin %48,9 u Kuveyt Devlet Kurumlarına aittir, %51.1 halka açıktır.46 şubeden oluşan bir yerel ağ ile Kuveyt'teki ikinci büyük bankadır ve Merkez Bankası kapsamında faaliyet göstermektedir. Varlıklar toplamı 10.5 milyar KD (38.6 milyar USD) ve teminat tutarı 6.6 milyar KD'dir (24.2 milyar USD). Bu tutar, 31 Aralık 2008 itibarıyla Kuveyt piyasasındaki toplam teminatların %25'ini temsil etmektedir. KFH bankacılık, gayrimenkul, ticaret finansı, yatırım portföyleri ve diğer ürünler ve hizmetler olmak üzere faizsiz bankacılık prensiplerine uygun birçok ürün ve hizmet sunmaktadır. Prestijli uluslararası ajanslar KFH'ye yüksek kredi notları vermiştir. Standard & Poor's'un kısa ve uzun vadeli yatırımlar için KFH'ye verdiği kredi notu sırasıyla A-/A2'dir. Capital Intelligence'ın kısa ve uzun vadeli yatırımlar için KFH'ye verdiği kredi notu ise sırasıyla A+/A1'dir. Fitch International'ın Uzun Vadeli IDR ve Kısa Vadeli IDR için KFH'ye verdiği kredi notu sırasıyla A+/F1 ve Moody's'in KFH'ye verdiği kredi notu ise Aa3'tür.

KFH bankacılık, gayrimenkul, ticaret finansı, yatırım portföyleri ve diğer ürünler ve hizmetler olmak üzere faizsiz bankacılık prensiplere uygun birçok ürün ve hizmet sunmaktadır. KFH Türkiye, Bahreyn, Malezya, Ürdün ve Suudi Arabistan Krallığı'nda kendine yer edinmiştir ve Avustralya ve Singapur'da temsilcilik ofislerine sahiptir. KFH ticari, finansal ve operasyonel konularda iştiraklerine stratejik rehberlik sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.kfh.com adresine tıklayın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 1926 yılından önce kurulmuş olan çok sayıda kayıtlı vakıftan oluşmaktadır. 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, kayıtlı vakıfların varlıkları ve mülkleri VGM tarafından idare edilmekte ve yönetilmektedir. VGM, doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir devlet varlığı olarak kurulmuş ve kurulacak olan Türk yardım vakıflarını idare etmek, yönetmek ve düzenlemek amacıyla 1924 yılında kurulmuştur. VGM bağımsız bir yasal varlıktır ve kendi bütçesine sahiptir. Vakıfların gelirlerini ve giderlerini yönetmek amacıyla kuruluş yasasına tâbi bir banka kurma yetkisi VGM'ye verilmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.vgm.gov.tr adresine tıklayın.

İslam Kalkınma Bankası

İslam Kalkınma Bankası, 1973 yılının Aralık ayında Cidde'de düzenlenen Müslüman Ülkelerin Maliye Bakanları Konferansı tarafından düzenlenen İrade Beyanı uyarınca kurulmuş olan bir uluslararası finans kurumudur. Bankanın amacı, İslam Hukuku ilkelerine göre bireysel ve ortaklaşa olarak Müslüman toplumların ve üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişimini teşvik etmektir. Bankanın işlevleri, verimli projeler ve kuruluşlar için krediler vermek ve öz sermayeye iştirak etmek ve ayrıca ekonomik ve sosyal kalkınma için üye ülkelere başka şekillerde finansal yardım sağlamaktır. Vakıf fonları kurmaya ek olarak, üye olmayan ülkelerde Müslüman toplumlara yardım için bir fon da dahil olmak üzere özel amaçlar için özel fonlar kurması ve işletmesi gerekmektedir. Bankanın mevcut üye ülke sayısı 56'dır. Üyelik için temel koşul, aday ülkenin İslam Konferansı Örgütü'nün bir üyesi olması, Banka sermayesine katkı payını ödemesi ve İslam Kalkınma Bankası Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenen şart ve koşulları kabul etmeye istekli olmasıdır.

1992 yılının Haziran ayına kadar, Bankanın kayıtlı sermayesi iki milyar İslam Dinarı (İD) olmuştur {Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bir Özel Çekme Hakkına (SDR) eşit olan IDB hesabının bir birimi}. 1992 yılının Haziran ayından itibaren, bir Yöneticiler Kurulu Kararına göre, her biri 10,000 İslam Dinarı (İD) itibari değerine sahip olan 600,000 hisseye bölünmüş altı milyar İslam Dinarı olmuştur. Taahhüt edilmiş sermayesi de belirli programlara göre ve Banka tarafından kabul edilebilir serbest konvertibl para biriminde ödenebilir dört milyar İslam Dinarı olmuştur. Kuveyt'te düzenlenen 31. Yıllık Toplantısında, İslam Kalkınma Bankası Yöneticiler Kurulu, İslam Kalkınma Bankası'nın kayıtlı sermayesini 15 milyar İslam Dinarı ile 30 milyar İslam Dinarı'na ve taahhüt edilmiş sermayesini 6.9 milyar İslam Dinarı ile 15 milyar İslam Dinarı'na çıkarmaya karar vermiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.isdb.org adresine tıklayın.

Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu

Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu, yaşlıları ve malulleri kapsayan bir devlet sosyal güvenlik sistemidir. Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu, 1976 Tarihli ve 61 Sayılı Amiri Kanun çerçevesinde,

a) kamu, özel ve petrol sektörlerindeki sivil çalışanlar için yaşlılık, maluliyet, hastalık ve ölüm güvencesi,
b) kendi hesabına ve iştirakleri hesabına çalışan serbest meslek sahipleri için yaşlılık, maluliyet, hastalık ve ölüm güvencesi ve
c) mesleki hastalık güvencesi de dahil olmak üzere düzenlenen sistemi uygulamak amacıyla 1976 yılında oluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen www.pifss.gov.kw adresine tıklayın.

Diğer