Firma nakit akışlarına uygun daha uzun vadeli alternatif finansman yöntemi seçeneğini değerlendirebilir.

Finansal Kiralama (Leasing) ile yapılan tüm sabit kıymetler için amortisman, firma tarafından ayrılır ve yeniden değerleme yapılabilir.

Ödenen kiranın kar payı kısmı kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır.

Firmanın vergi durumuna bağlı olarak (Ödenecek KDV bakiyesi veriyorsa) fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip olabilir.

  • Firma teşviklerini değerlendirebilir.
  • Sat ve Geri Kiralama modeliyle firma duran varlığını kiralayana (bankamıza) satarak oluşan fon kaynağı ile alternatif yatırımlar yapabilir, geri kiralama ile söz konusu malı kullanabilir, sözleşme sonunda tekrar sahibi olabilir.
  • Finansal Kiralama Sözleşmeleri her türlü resim, harç ve vergilerden muaftır.
  • Finansal Kiralama sözleşmesinin sonunda kiracı sembolik bir devir bedeli ile kiraladığı malın mülkiyet hakkını da devralır.