Müşteri Memnuniyet Politikamız

Kuveyt Türk Katılım Bankası Üst Yönetimi Olarak;

  • Müşterilerimizden gelen tüm şikâyetlerin kayıt altına alınacağını,
  • Müşteri segment ayrımı yapılmaksızın şikâyet ile ilgili aynı iş günü kayıt sürecinin başlatılacağını,
  • Müşterimiz şikâyet konusunda haklı ise şikâyetle ilgili iş akış ve süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli gözden geçirmelerin yapılacağını,
  • Tüm çalışanlarımızın her zaman ve her durumda şikâyet ileten müşterimize karşı nazik davranacağını,
  • Tüm çalışanlarımızın müşterilerimizden aldıkları şikâyetleri Müşteri Memnuniyeti Servisi'ne ileteceklerini,
  • En fazla 5 iş günü içinde şikâyet bildiriminde bulunan müşterimize şikâyeti konusunda geri bildirimin yapılacağını,
  • Bildirim 5 iş günü içerisinde çözülemeyecek nitelikte ise, o zaman müşteriye bildirimi ile ilgilenildiği konusunda bilgi verilmesini,

Taahhüt ederiz…