Kuveyt Türk'de Kariyer

KUVEYT TÜRK çalışanlarına sürekli gelişme, yaptıkları işin sahibi olma ve her düzeyde temsil imkânı verir.

Performans gelişim sistemi çerçevesinde performansları değerlendirilen çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel olarak gereken yetkinliğe ulaşması halinde kariyer anlamında en üst kademeye kadar yükselme şansı bulunmaktadır.

Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlar kendi kariyer hedeflerini İnsan Kaynakları'nın Danışmanlığı'nda tanımlar, planlar ve birlikte yönetirler. Bu kapsamda; Kuveyt Türk, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.