Katılım Fonu Güvencesi

Katılım Fonlarınız Güvence Altında

Yurtiçi şubelerde;

 • Gerçek kişiler adına açılan katılım fonları,
 • Ticari işlemlere konu olmayan katılım fonları,
 • TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden katılım fonları,

  Her bir katılım bankasında her bir gerçek kişi için, 100.000 TL'ye kadar sigorta kapsamındadır.

  Sigorta kapsamı dışında olan katılım fonları

  Katılım bankalarının yurt dışı şubelerinde açılan katılım fonları, Türkiye’de ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren katılım bankalarında bulunan katılım fonları ile katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasının kâr payları ortalaması üzerinde verilen aşırı kâr payları sigorta kapsamı dışındadır.

  Katılım bankalarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden katılım fonu kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

  Sigortadan yapılacak ödemeler

  Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

Katılım fonu güvencesi hakkında bilgi alınız.