Kâr-Zarar Ortaklığı

Kâr - Zarar Ortaklığı, bankamızın kârlı ve verimli bulduğu projelere ortak olduğu finansman yöntemlerindendir. Finanse edilen projede sermaye Bankamız tarafından sağlanırken, müşteri ise emeğini ve projedeki tecrübesini ortaya koyar.

İnşaat, bilişim ve dış ticaret gibi birçok alanda şekillenebilecek projeler, bankamızca incelenir ve uygun bulunan projeler kâr ve zarara katılım oranları baştan belirlenerek finanse edilir.

Bankamız tarafından belirlenen İzleme Ekibi tarafından projenin fizibilite raporu incelenir. Uygun bulunan projeler değerlendirilmeye alınır. İzleme Ekibi proje süresince projenin denetim ve kontrolünü üstlenir. Böylece projenin sözleşmeye uygun olarak ilerleyip ilerlemediği raporlanır.