Hisse Senedi ve Yatırım İşlemleri

Hisse Senedi

Hisse senetleri, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.

Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir.

Hisse senedi alım satımında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır.

Hisse Senedine Yatırım

Kısa/uzun vadeli yatırım imkanı: Hisse senedi, sahibine hem kısa hem uzun vadede yüksek getiri elde etme fırsatı sağlamaktadır. Hisse senetleri, kısa vadeli getiri fırsatının yanı sıra uzun vadede istikrarlı, düzenli ve diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir.

Kar payı (temettü): Hisse senedi, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Şirket genel kurulunda kar dağıtım kararı alınması durumunda hisse senedi sahiplerine temettü ödemesi yapılır.

Sermaye kazancı: Kısa/uzun vadedeki fiyat değişiklikleri değerlendirilerek, hisse senedi alım-satımından elde edilen gelirdir. Yerli-yabancı tüm yatırımcıların hisse senedi alım-satımından elde ettiği gelirlerden vergi alınmamaktadır. Hisse senedi alım-satımında, hisse senetlerinin değer kaybetmesi halinde zarar etme riski de bulunmaktadır.

Vergi avantajı: Hisse senedi alım-satımından elde edilen gelire uygulanan stopaj oranı %0'dır.

Hisse Senedi Sahibinin Hakları

Kar Payı Hakkı: Hisse senedi, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Şirket genel kurulunda kar dağıtım kararı alınması durumunda hisse senedi sahiplerine temettü ödemesi yapılır. Kar payı hakkı, pay sahibinin en önemli mali haklarından biri olup, kazanılmış bir hak olmakla birlikte belirli koşullarda sınırlandırılabilir.

Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı): Hisse senedi sahibinin, şirketin bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma hakkıdır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür. Rüçhan hakkı kuponları, BIST Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda alınıp satılabilmektedir.

Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı: Hisse senedi sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı: Hisse senedi sahibi, şirket genel kuruluna katılarak yönetim kurulunu seçme ve bu kurula seçilme hakkına sahiptir.

Oy Hakkı: Her hisse senedi, sahibine en az bir oy hakkı vermektedir. Buna aykırı olmamak şartıyla hisse senetlerinin sahiplerine vereceği oy hakkının sayısı esas sözleşme ile belirlenebilmekte, bir payın oy hakkı artırılabilmektedir.Şirketler ayrıca kar payı imtiyazı sağlayarak, oydan yoksun hisse senetleri çıkarabilmektedir.

Bilgi Alma Hakkı: Hisse senedi piyasalarında yatırımcının şirketle ilgili bilgilere ulaşabilmesi esastır. Hisse senedi sahibinin bilgi alma hakkı, esas sözleşme veya şirket kararı ile engellenemez veya sınırlandırılamaz. Halka açık şirketler, şirketin durumuyla ilgili önem arz eden her türlü bilgiyi/haberi en hızlı şekilde kamuya açıklamakla yükümlüdür. Şirketler ayrıca bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını da üçer aylık dönemlerle kamuya açıklamaktadırlar.

Hisse Senedinde Fiyat

Nominal (İtibari) fiyat

Hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir. Hisse senedinin nominal fiyatı en az bir kuruş olabilir ve bu değer en az birer kuruş olarak yükseltilebilir.

İhraç fiyatı

Hisse senedinin, şirket tarafından ihracı aşamasında satışa sunulduğu fiyattır. Hisse senedini çıkaran şirket, nominal değerin üzerinde bir ihraç fiyatı belirleyebilir.

Piyasa fiyatı

Bir pay senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyattır. Arz ve talep koşullarına göre oluşur. İşletmenin etkinliğinde herhangi bir değişme olmaksızın, piyasa koşullarındaki değişmelere bağlı olarak bir pay senedinin piyasa fiyatında zaman içinde değişmeler gözlenebilir, gerçek değerinin üstünde veya altında bir fiyat oluşabilir. Borsada işlem gören hisse senetleri için piyasa fiyatı, borsa fiyatıdır.

Borsa fiyatı

Borsada işlem gören hisse senetlerinin, seans sırasındaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatıdır. Hisse senetlerinin açılış, kapanış, en düşük, en yüksek, ortalama günlük fiyatları da hesaplanmakta ve ilan edilmektedir.

Hisse Senedi Hesabı Açılışı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Bizim Menkul Değerler Acentesidir. Kuveyt Türk şubelerine gelerek bir yatırım hesabı açabilirsiniz.

Müşterilerimiz Kuveyt Türk internet şubesinden hisse senedi fiyatlarını IBS RealTrade programı ile anlık olarak takip edebilir ve hisse senedi alım-satımı, halka arz başvurusu işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İşlemlerini telefon aracılığı ile gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz 444 1 123 ve 444 1 263 numaralı çağrı merkezini arayabilmektedir. Hisse senedi müşterilerimize özel hizmetler ve uygulanan komisyon oranları hakkında detaylı bilgi almak için şubeniz ile irtibata geçebilirsiniz.

İşlem Saatleri
Hisse Senetleri Piyasası İşlem Saatleri
Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ve Fon Pazarı
Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*) 09:15 - 09:30
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 09:30 - 09:35
Sürekli İşlem 09:35 - 12:30
Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*) 12:30 - 13:25
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 13:25 - 13:30
Sürekli İşlem 13:30 - 17:30
Kapanış Seansı Emir Toplama 17:31 - 17:35
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 17:35 - 17:38
Kapanış Fiyatından İşlemler 17:38 - 17:40
Hisse Senetleri Piyasası Takas Esasları

Hisse senetlerinin takası Türkiye'deki tek yetkili takas ve merkezi saklama kuruluşu olan BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Takas günü T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür.
 • Ödeme karşılığı teslim esası uygulanır.
Hisse Senetlerinin Katılım Bankacılığı Prensiplerine Uygunluğu

Kuveyt Türk’te hisse senetleri seçimi Katılım Bankacılığı prensipleri doğrultusunda oluşturulmuş Katılım Endeksi Kuralları esas alınarak yapılmaktadır.

Buna göre, endekste faaliyet alanı;

 • Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktöring ve diğer faize dayalı faaliyet alanları),
 • Alkollü içecek, kumar, şans oyunu,
 • Domuz eti ve benzer gıda,
 • Basın, yayın, reklam, turizm, eğlence,
 • Tütün mamulleri, silah,
 • Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti olmayan şirketler bulunur.

Ayrıca, endekse girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır. Şirketlerin;

 • Toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %30’dan,
 • Faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30’dan ve
 • Yukarıda bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5’ten az olması gerekmektedir.

Kuveyt Türk tarafından, BİST Ulusal Pazar’da işlem gören ve KÜP’te işlem gören GYO ve GSYO dâhil A ve B Grubu hisse senetlerinin Katılım Endeksi kriterlerine uyup uymadığının kontrolü şirketlerin 6 aylık ve 12 aylık bilanço dönemlerine göre yılda iki kez yapılmaktadır.

Yapılan bu inceleme neticesinde iki dönem üst üste katılım endeksi kriterlerine uymayan hisse senetlerinin sadece satışına izin verilecek; Katılım Endeksi kriterlerine uyum sağlayana kadar bu tür hisse senetlerinden alış yapılamayacaktır.

Katılım Endeksi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.