Görsel Arşiv

KUVEYT TÜRK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

                                 

 

ŞUBELER

     

 

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI KISA ÖZGEÇMİŞ

UFUK UYAN - Genel Müdür
   

1958 Eskişehir doğumlu Ufuk Uyan, 1981’de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1983’te aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatına 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Asistanı olarak başlayan Uyan, 1982’de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Özel Araştırmalar Müdürlüğü’nde Araştırmacı Ekonomist olarak görev yaptı. 1985’te Albaraka Türk’te Proje Müdür Yardımcısı olan Uyan, 1989’da Kuveyt Türk’te Proje ve Yatırımlar Müdürü olarak kariyerine devam etti.

1993 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Uyan, ardından Genel Müdür Başyardımcılığı’na atandı. 1999 yılında Genel Müdür olarak atanan Ufuk Uyan, Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Kredi Komitesi ve Aktif Pasif Komitesi üyesi olarak hizmetlerine devam etmektedir.

DR.R.AHMET ALBAYRAK - Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal ve Uluslararası Bankacılık
   

1966 İstanbul doğumlu olan Ahmet Albayrak, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında North Carolina State University’de (ABD) Organizasyonel Liderlik ve İşletme üzerine Yüksek Lisans derecesini aldı. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Teknoloji Yönetimi üzerine yaptığı çalışmalarla Doktor unvanı aldı. Bankacılık kariyerine 1988 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’de Uzman olarak başlayan Albayrak, 1994 yılında Kuveyt Türk bünyesine katılarak 1996 yılına kadar Mali Tahlil ve Pazarlama birimlerinde görev yaptı.

1996-2001 yılları arasında özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Albayrak, 2002 yılında Şubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili unvanıyla tekrar Kuveyt Türk bünyesine katıldı. 2005 yılında Operasyon, Teknoloji ve İdari Hizmetler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. İnsan Kaynakları, Eğitim ve Geliştirme, Kalite ve Strateji İzleme Departmanları da 2008 yılındaki yeni yapılanmayla birlikte Bankacılık Servis Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak’a bağlı olarak çalışmıştır. Albayrak, Ekim 2012 itibarıyla, Kurumsal ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

AHMET KARACA - Genel Müdür Yardımcısı / Mali Kontrol
   

1970 Konya doğumlu Ahmet Karaca, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı görevine başladı, 1995 yılında Bankalar Yeminli Murakıplığı’na atandı. 2000 yılından itibaren ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda aynı unvanla görevini devam ettirdi, 2002-2003 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yaklaşık bir yıl süren görevinin ardından 2004 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıplığı’na atandı.

2004-2006 yılları arasında ABD, State University of New York at Albany’den Ekonomi Yüksek Lisans derecesini alan Karaca’nın Uluslararası Bankacılık ve Sermaye Piyasaları konusunda yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır. Temmuz 2006’da Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye Mali Kontrol’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ahmet Karaca, aynı unvanla görevine devam etmektedir.

A. SÜLEYMAN KARAKAYA - Genel Müdür Yardımcısı / Ticari Bankacılık

1953 yılında İstanbul doğumlu A. Süleyman Karakaya, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine Garanti Bankası’nda Müfettiş olarak başlayan Karakaya, 1981- 2003 yılları arasında aynı bankanın Denetim Kurulu, Risk Yönetim Departmanı ve Krediler Departman’ında görev aldı. Ahmet Süleyman Karakaya, 2003’ten itibaren Kuveyt Türk’te Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet vermiştir. Kuveyt Türk bünyesinde gerçekleşen yeniden yapılanma kapsamında Eylül 2012’de Kurumsal Bankacılık sektörünün Kurumsal ve Uluslararası Bankacılık çatısı altına alınması ardından Karakaya, Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ASLAN DEMİR - Genel Müdür Yardımcısı / Strateji
   

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Demir, Sheffield Üniversitesi Executive MBA programına devam etmektedir. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Kuveyt Türk Hazine Müdürlüğü’nde Yetkili olarak başlayan Demir, 6 yıl süre ile Hazine Müdürlüğü’nde görev almış, 2001-2004 tarihleri arasında ise Proje Yönetimi ve Kalite Müdürlüğü’nde kariyerine devam etmiştir. 2005 yılında Proje Yönetimi ve Kalite Müdürü olarak atanan Demir, 2007 yılındaki yeni yapılanma ile birlikte Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Ekim 2012 itibarıyla Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

BİLAL SAYIN - Genel Müdür Yardımcısı / Krediler

1966 Sakarya doğumlu Bilal Sayın, 1990 yılında ODTÜ Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1990 yılında Albaraka Türk’te başlayan Bilal Sayın, 1995 yılında Kuveyt Türk bünyesinde Proje ve Yatırım Müdürlüğü’nde kariyerine devam etti. 1999 yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Departman Müdürlüğü’ne atanan Bilal Sayın, 2003 yılından bu yana Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

HÜSEYİN CEVDET YILMAZ - Risk, Kontrol ve Uyum Başkanı

1966 İstanbul doğumlu Hüseyin Cevdet Yılmaz, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Esbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık hayatına başladı. Bu kurumda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, Eylül 2000’de Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. 2003 yılında Denetim ve Risk Grubu Başkanı olarak atandı. Hüseyin Cevdet Yılmaz, 2012 yılından itibaren Risk, Kontrol ve Uyum Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İRFAN YILMAZ - Genel Müdür Yardımcısı / Bankacılık Servis Grubu
   

1970 Hakkâri doğumlu İrfan Yılmaz, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1990 yılında Kuveyt Türk’te Mali İşler Müdürlüğü’nde başlayan Yılmaz, 1996 yılında Teftiş Kurulu’na atandı ve 1998- 2000 yılları arasında ise Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Bireysel Bankacılık Müdürü olarak atanan İrfan Yılmaz, beş yıl Bireysel Bankacılık Departmanı’nda görev aldıktan sonra 2005 yılında Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ekim 2012 itibarıyla Bankacılık Servi Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

MEHMET ORAL - Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Bankacılık
   

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Mehmet Oral, Kuveyt Türk ailesindeki kariyerine 1992 yılında Merkez Şubesinde Yetkili olarak başlamıştır. Merkez Şubesindeki 8 yıllık deneyiminin ardından 2000 yılında İMES Şube Müdürlüğü’ne atanan Oral, 2001-2004 yılları arasında Bursa Şube Müdürlüğü, 2004-2005 yılları arasında ise Merter Şube Müdürlüğü’nde görev almıştır. Bölge Müdürlüğü yapısına geçilmesi ile birlikte 2005’te İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü’ne Bölge Müdürü olarak atanmıştır. 4 yıl süre ile Bölge Müdürü olarak görev yapan Oral, 2009 yılından bu yana İK, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. Ekim 2012 itibarıyla, Bireysel ve İşletme Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

NURETTİN KOLAÇ - Genel Müdür Yardımcısı / Hukuk ve Risk Takip

1966 yılında Elazığ’da doğan Nurettin Kolaç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kolaç, kariyerinin başlangıç döneminde bankacılık, finansal kiralama ve sigortacılık sektörlerinde avukatlık ve hukuk müşaviri olarak görev yaptı. 2004-2010 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Daire Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı (Hukuk) görevlerinde bulundu. Hukuk ve bankacılık alanlarında 21 yıllık iş tecrübesine sahip olan Kolaç, Nisan 2010 tarihinde Kuveyt Türk ailesine Hukuk ve Risk Takipten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.