Gerekli Belgeler

Firmaya ait
 • Vergi levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son 2 yıla ait bilanço ve gelir tabloları
 • Son 6 aya ait en çok kullanılan banka hesap ekstreleri
 • Son dönem detay mizan
 • Araç ruhsatları
 • Gayrimenkul tapu fotokopileri
 • İmza sirküleri/yetki belgesi
Ortaklara ait
 • Nüfus cüzdan fotokopileri
 • Son 2 aya ait kredi kartı ekstreleri
 • Güncel ikametgah veya son 2 aya ait sabit tesisat (su, elektrik, doğalgaz, telefon) fatura fotokopileri