Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal Kiralamada, Finansal Kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Bankamız), kullanım hakkı kiracıdadır ve sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı devir bedeli ile kiracıya devredilir.

Leasing’e konu olan mal, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden temin edilebilir. Malın üçüncü bir şahıstan temin edilmesinin dışında kiracı sahip olduğu malı önce Bankamıza satar, sonra aynı mal bankamız tarafından kiracıya kiralanır. (Sat ve Geri Kiralama modeli)

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.