Ferdi Kaza Sigortaları

Sigortalı kişi, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır.

  • Ölüm: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.
  • Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.
  • Tedavi Masrafları: Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır.
  • Gündelik Tazminat: Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir.

Katılım Emeklilik ayrıcalığı ile isteğe bağlı olarak sunulan zengin teminat yapısını, alternatif ürün paketlerini ve diğer açıklamaları içeren ürünle ilgili detaylı bilgilere  www.katilimemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.