Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) / Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

DTS veya DBS olarak adlandırılan bu sistem; bayilik sistemi ile çalışan firmaların, kendilerine bağlı bayileri ile olan nakit akışlarını otomatik dosya transferi yöntemiyle güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan süreçler bütünüdür.

Bu sistemde temel olarak, ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre, fatura tarihlerinde bayi hesaplarından fatura bedellerinin tahsil edilmesine dayanır. Bayi hesaplarının yetersiz olduğu durumlarda bayiye açılan DBS limitleri kapsamında mal finansmanı ile ana firmaya zamanında ödemelerini tahsil edebilmektedir.

DTS & DBS'nin Ana Firmaya Avantajları
  • Bayilerinizden fatura vadesinde güvenli ve risksiz olarak mal bedellerini tahsil edebilirsiniz.
  • Tahsilat için fatura vadesinden sonra belirlediğiniz opsiyon sürede bayi hesabı sorgulanabilir.
  • Bayinin DBS limiti, sisteme girdiğiniz fatura sonuç bilgilerini, tahsilat bilgilerini raporlayabilirsiniz.
DTS & DBS'nin Bayiye Avantajları
  • Mal bedelleri öncelikle cari hesabınızdan tahsil edilebilir, hesap bakiyenizin yetersiz olması durumunda mal finansmanı sağlanabilir.
  • Mal bedellerinin tahsilatında sadece finansman yöntemini kullanabilirsiniz.
  • Mal bedelleri sadece cari hesabınızdan tahsil edilebilir.
  • TL'nin yanı sıra USD ve EUR endeksli finansman kullanabilirsiniz.
  • Yaptığınız ödemeleri ve finansmanları sistemde raporlayabilirsiniz.