Çek

Banka müşterisinin mevduat hesabından belli bir tutarı bir başkasına aktarabilmesi için bankaya talimat ve yetki veren bir kambiyo senedidir.
Müşterilerimiz; 10, 20 ve 30 yapraklı çek defterlerini şubelerimizden temin edebilirler.
20 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu uyarınca, müşterilerimizi ilgilendiren bir çok değişiklik olmuştur.
Kanunun getirdiği yeni düzenlemelerden bir kısmı şu şekildedir:

Yeni Çek Tipleri

5941 Sayılı Çek Kanunu gereği, çek karneleri 4 farklı tipte olacaktır.
Çek tipleri, Tacir Çeki ve Tacir Olmayan Çek olarak ve bu çek tipleri de müşterinin isteğine göre emre ya da hamiline olarak basılacaktır. Yani çekler;

  • Emre-Tacir Çeki
  • Hamiline-Tacir Çeki
  • Emre-Tacir Olmayan Çek
  • Hamiline Tacir Olmayan Çek

olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

Tacirlerin "tacir çeki", tacir olmayanlarınsa "tacir olmayan çeki" kullanması gerekir. Diğer taraftan oda kaydı bulunan esnaflar da talep etmeleri halinde tacir çeki kullanabileceklerdir. Tacir çeki, ticari işletme ile ilgili işlerde kullanılmalıdır.
Çek hesabı açtırmak isteyenlerin, aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  • Yasaklılık durumuna ilişkin adlî sicil kayıtlarını,
  • Açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini,
  • Yerleşim yeri belgelerini,
  • Vergi kimlik numaralarını,
  • Tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkar sicili kayıtlarını
Senet

Kuveyt Türk, müşterilerine alacak senetleri tahsil hizmeti de vermektedir. Vadelerinden makul bir süre öncesinde Kuveyt Türk'e teslim edilen alacak senetleri, kayda alınarak takip edilmekte ve herbir senedin vadesinde tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, senet sahibi müşterimizin Kuveyt Türk'te bulunan Cari Hesabı'na alacak kaydedilmektedir. Senetlerin borçluya ihbar edilmesi veya karşılığı olmayan senetlerin noter kanalıyla protesto ettirilmesi işlemleri de Kuveyt Türk tarafından yapılmaktadır.